LIÊN LẠC:     (028) 6653 9393 - 0934 021 183        info@hung.lawyer

 15 NĂM HOẠT ĐỘNG
HƠN 20 CHUYÊN GIA TƯ VẤN LUẬT
HƠN 1.000 SỰ VỤ THÀNH CÔNG

Lĩnh vực tư vấn

KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Tư vấn hỗ trợ và giải quyết các tranh chấp về mua bán, kinh doanh, thương mại.

LAO ĐỘNG

Tư vấn luật lao động, giấy phép lao động, hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp lao động.

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tư vấn thủ tục ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con hoặc kết hôn với người nước ngoài.

THỪA KẾ

Tư vấn luật thừa kế, di sản thừa kế, hỗ trợ lập di chúc và giải quyết tranh chấp chia thừa kế.

HỢP ĐỒNG

Tư vấn, soạn thảo, giải thích, phòng ngừa rủi ro và giải quyết các tranh chấp về hợp đồng.

NHÀ ĐẤT

Tư vấn luật nhà đất, thủ tục pháp lý nhà đất, tư vấn hợp đồng nhà đất và giải quyết tranh chấp đất đai.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tư vấn, đăng kí bảo hộ và giải quyết tranh chấp về các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

HÌNH SỰ

Tư vấn luật hình sự và tham gia tố tụng các vụ án hình sự, bảo vệ quyền lợi cho thân chủ.