LIÊN LẠC:     (028) 6653 9393 - 0934 021 183        info@hung.lawyer

Tin pháp luật

Lương tối thiểu vùng 2018: Tăng từ 180 - 230 nghìn đồng

Ngày 07/8/2017, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt mức lương tối thiểu vùng 2018.Tính bình quân chung 4 Vùng, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 được Hội đồng tiền lương Quốc gia đề xuất tăng khoảng 6,5% so với năm 2017.


18 quy trình kiểm định kỹ thuật ATLĐ của Bộ Công Thương

Ngày 26/7/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 10/2017/TT-BTC về 18 quy trình kiểm định kỹ thuật (KĐKT) an toàn lao động (ATLĐ) đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.

Nội dung đào tạo người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 03/7/2017, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (VSLĐ).

Một số điểm mới trong nguyên tắc tổ chức phiên tòa từ năm 2018

Ngày 28/7/2017, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 02/2017/TT-TANDTC về Quy chế tổ chức phiên tòa.

Từ 2018, ở tù đến 03 năm nếu sa thải NLĐ vì lý do kết hôn, mang thai

Đây là nội dung mới nổi bật được quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. 

Hướng dẫn miễn hình phạt cho người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi

Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Công văn 256/TANDTC-PC hướng dẫn thi hành Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội.