LIÊN LẠC:     (028) 6653 9393 - 0934 021 183        info@hung.lawyer

Tin pháp luật

Dự kiến thông qua các Luật sau đây tại kỳ họp Quốc hội thứ 4, khóa XIV

Dự kiến phiên họp Quốc hội thứ 4, khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 23/10/2017 đến ngày 22/11/2017, thông qua và cho ý kiến các Luật 

Quy định mới hướng dẫn ngành nghề kinh doanh có điều kiện có hiệu lực từ tháng 11/2017

Thêm nhiều văn bản hướng dẫn ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Kiểm sát viên được quyền yêu cầu tạm ngừng phiên tòa DSST

Đây là quy định đáng chú ý tại Quyết định 364/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự.

Bãi bỏ một số điều kiện cấp Giấy phép mua bán thuốc lá

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 106/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/11/2017) sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Đây là quy định mới đáng chú ý tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP 

về kinh doanh rượu (có hiệu lực từ ngày 01/11/2017 và thay thế Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012).