Tại hội nghị đó, Thủ tướng đã nhắc tới việc DNNN đang nắm giữ tài sản 3 triệu tỷ đồng; lượng vốn 1,5 triệu tỷ đồng. Tức là, DNNN đang nắm khối lượng tài sản gần bằng với GDP của nền kinh tế trị giá khoảng 5 triệu tỷ đồng.

       

Số lượng doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa qua các năm. Nguồn: Bộ Tài chính

"Sân trước, sân sau" vẫn phổ biến

Nói theo quy luật chung, Thủ tướng cho rằng, Nhà nước chỉ cần nắm giữ những gì cần thiết mà tư nhân và xã hội không muốn làm hoặc không làm được. Còn lại, DNNN sẽ thoái vốn, cổ phần hóa để toàn xã hội chung tay vào nhiệm vụ xây dựng sự thịnh vượng cho quốc gia. Và cũng chưa khi nào, Thủ tướng nói thẳng thắn về những tồn tại của DNNN như hiệu quả thấp, đầu tư kém, áp dụng khoa học công nghệ chưa cao, nợ xấu, thua lỗ, thất thoát lớn.

Quan trọng hơn cả, vấn đề công khai minh bạch, quản trị yếu kém, không chịu học hỏi, “sân sau, sân trước” vẫn phổ biến. Thủ tướng nói thẳng: “Tôi muốn nói là có ông không chỉ 1 sân sau mà còn 2-3 sân sau, thậm chí là 12-13, 13-14 sân sau. Có ông có đầy đủ bao nhiêu sân sau buôn bán nguyên vật liệu. Tôi khẳng định không phải là Thủ tướng không biết đâu”.