LIÊN LẠC:     (028) 6653 9393 - 0934 021 183        info@hung.lawyer

Lĩnh vực tư vấn

THƯƠNG MẠI

THƯƠNG MẠI

Tư vấn về luật doanh nghiệp – thương mại, thành lập, giải thể doanh nghiệp, thủ tục đầu tư và giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại cho chủ doanh nghiệp trong và ngoài nước.
SỞ HỮU TRÍ TUỆ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tư vấn và đăng ký tên thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ, bảo hộ thương hiệu, bảo hộ sáng chế, quyền tác giả, thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.
HÌNH SỰ

HÌNH SỰ

Tư vấn về các quy định của pháp luật cụ thể và định khung hình phạt cho từng loại tội phạm, các vấn đề pháp lý về hình sự, thời hạn để được xóa án tích và các trình tự thủ tục để thực hiện việc xóa án tích.
DÂN SỰ & HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

DÂN SỰ & HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tư vấn và giải quyết tranh chấp về luật hôn nhân gia đình, kết hôn với người nước ngoài, các tranh chấp dân sự, nhà đất và các loại tài sản có giá trị khác.

Lĩnh vực tư vấn

KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Tư vấn hỗ trợ và giải quyết các tranh chấp về mua bán, kinh doanh, thương mại.

LAO ĐỘNG

Tư vấn luật lao động, giấy phép lao động, hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp lao động.

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Tư vấn thủ tục ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con hoặc kết hôn với người nước ngoài.

THỪA KẾ

Tư vấn luật thừa kế, di sản thừa kế, hỗ trợ lập di chúc và giải quyết tranh chấp chia thừa kế.

HỢP ĐỒNG

Tư vấn, soạn thảo, giải thích, phòng ngừa rủi ro và giải quyết các tranh chấp về hợp đồng.

NHÀ ĐẤT

Tư vấn luật nhà đất, thủ tục pháp lý nhà đất, tư vấn hợp đồng nhà đất và giải quyết tranh chấp đất đai.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tư vấn, đăng kí bảo hộ và giải quyết tranh chấp về các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

HÌNH SỰ

Tư vấn luật hình sự và tham gia tố tụng các vụ án hình sự, bảo vệ quyền lợi cho thân chủ.