LIÊN LẠC:     (028) 6653 9393 - 0934 021 183        info@hung.lawyer

Hoạt động văn phòng

Phóng sự về ‘Tham của rơi có thể đi tù’ của HTV9

Phóng sự về ‘Tham của rơi có thể đi tù’ của HTV9 có LS Phạm Ngọc Hưng trả lời phỏng vấn

Phóng sự về đòi nợ thuê

Phóng sự về đòi nợ thuê của HTV9 có LS Phạm Ngọc Hưng  trả lời phỏng vấn