LIÊN LẠC:     (028) 6653 9393 - 0934 021 183        info@hung.lawyer

Đội ngũ

Luật sư PHẠM NGỌC HƯNG

Luật sư PHẠM NGỌC HƯNG

Giám đốc

Luật sư DIỆP HOÀNG MAI

Luật sư DIỆP HOÀNG MAI

Luật sư

Luật sư TRẦN ĐẮC KHẢI

Luật sư TRẦN ĐẮC KHẢI

Luật sư

Luật sư NGUYỄN QUANG THÁI

Luật sư NGUYỄN QUANG THÁI

Luật sư

Luật sư CAO LƯƠNG THUẬN

Luật sư CAO LƯƠNG THUẬN

Luật sư

Luật sư TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG

Luật sư TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG

Luật sư

NGUYỄN XUÂN THANH

NGUYỄN XUÂN THANH

Chuyên viên

ĐẶNG THỊ THU THÚY

ĐẶNG THỊ THU THÚY

Chuyên viên

NGUYỄN VĂN HOÀI

NGUYỄN VĂN HOÀI

Chuyên viên