LIÊN LẠC:     (028) 6653 9393 - 0934 021 183        info@hung.lawyer

Án lệ

Án lệ số 37/2020/AL

Án lệ số 37/2020/AL 

Về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm

Án lệ số 36/2020/AL

Án lệ số 36/2020/AL 

Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ

Án lệ số 35/2020/AL

Án lệ số 35/2020/AL

Về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng

Án lệ số 34/2020/AL

Án lệ số 34/2020/AL

Về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi thường

Án lệ số 33/2020/AL

Án lệ số 33/2020/AL

Về trường hợp cá nhân được Nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài

Án lệ số 32/2020/AL

Án lệ số 32/2020/AL 

Về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài và người khác đã quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài